Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, geleneksel olarak bilinen medyadan farklı yöntemlerle, markanın ve yapılan işin tanıtımını yapmak ve tüm pazarlama faaliyetlerine destek vermek amacı ile internet, mobil ve interaktif platformlar kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunlardan en önemlisi de internetin en ucuz şekilde büyük kitlelere ulaşabilecek bir ortam sağlaması ve pazarlama stratejilerini baştan aşağı değiştirmesidir

Dijital unsurların kullanılmasıyla gerçekleştirilen ve bütün pazarlama faaliyetlerinin dijital ortamda gerçekleşmesini sağlayan pazarlama yöntemi olarak tanımlanabilecek dijital pazarlama, geleneksel pazarlama faaliyetlerinin dijital alanda gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmasına karşın geleneksel pazarlama uygulamalarına oranla çok daha büyük avantajlara sahiptir. (Dholakia ve Bagozzi, 2001:168).

Dijital platformların sunduğu imkanlardan yararlanan işletmeler, dijital kanallar sayesinde çok daha büyük kitlelere daha düşük maliyetler ile ulaşarak sundukları ürünler ve hizmetleri tanıtmakta, satış sonrası da hizmet olanakları sunmakta ve tüketicilerin rahatlıkla düşüncelerini iletebileceği kuruma erişim imkânı sağlamaktadırlar. Teknolojinin hızla gelişmesi, mobil cihazların kullanımlarının artması insanların yaşam şeklini değiştirmesi gibi alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Teknolojinin kendini pazarlaması hem de teknoloji sayesinde ürünlerin pazarlanması ile işletmeler bütçelerinde dijital pazarlamaya yer ayırmaktadırlar.

Dijital pazarlamaya dair pek çok ifade bulunmakla beraber, bunların başlıcaları; interaktif pazarlama, çevrimiçi pazarlama, internet pazarlaması veya e-pazarlamadır.

 Dijital pazarlama, temelde dört adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar sırasıyla; elde et, kazan, ölç ve optimize et, sahip çık ve büyüttür. Bu dört yöntem birbirinin devamı niteliğinde olup, dijital pazarlama aracılığıyla müşterisine ulaşmaya çalışan işletmeler için stratejik önem taşımaktadır.

Elde et yöntemiyle; müşteriyi web sitesine veya satışın gerçekleştiği sayfaya çekebilmek için kullanılan aktiviteler ele alınır. Elde etin belli başlı yöntemleri ise arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması, gelir ortaklığı, viral pazarlama ve mobil pazarlamadır. Arama motoru optimizasyonu (SEO: search engine optimization), arama motoru sonuç sayfasında web sitesinin üst sıralarda yer bulabilmesi için sürdürülen çalışmaların bütünüdür. Arama motoruna bir kelime yazıldığında, kapsamlı bir algoritma devreye girer ve bağlantılı bütün web sayları ile çalışmaya başlar. Bu algoritma sayesinde yazılan kelime grubu ile en çok ilişkili olan web siteleri ilk sayfanın en üst taraflarında yer alır. Arama motorlarının aramalarda hangi sayfaları ilk sıraya alacağını kararlaştırabilmesi için pek çok kriter vardır. Web sayfasında yer alan içerik ve diğer web sitelerinden alınan içerikler bu kriterlerden bazılarıdır. Arama motoru optimizasyonu bu kriterleri optimize ederek popüler arama motorlarında ilk sıralara çıkmasını sağlamaktadır.

Sosyal medya pazarlaması, bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına, farkındalık ve marka bilinirliğini arttırmasına, firmaya veya ürüne/hizmete aksiyon alınmasını sağlayan, sosyal ağlar, bloglar, sosyal işaretleme ve içerik paylaşımı gibi sosyal web araçları sayesinde yapılan doğrudan veya doğrudan olmayan pazarlama faaliyetleridir (Gunelius 2011:22).

E-Posta Pazarlaması; firmaların dijital ortamdan yararlanarak ürün tanıtımı, iletişim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde e-posta yöntemlerini kullanmalarıdır. Pazarlama faaliyetlerinin daha hızlı, verimli, kapsamlı ve etkin şekilde kullanılmasına yardımcı olur. E-posta pazarlaması işletmeler tarafından, ürün geliştirme sürecinde tüketicilerin fikir ve görüşlerini toplanmasında, müşteri ilişkilerinde, marka imajını sağlamasına kadar pazarlama sürecinin her aşamasında kapsamlı olarak kullanılmaktadır (Deniz 2002).

Gelir Ortaklığı; firmanın ürün ve hizmetlerini anlaşma sağladığı bir elektronik ticaret sitesi üzerinden gelen ziyaretçilere satması sonucu ile oluşan komisyon kökenli satış pazarlama yöntemidir.

Viral pazarlama bir başka ifadeyle ağızdan ağıza pazarlama faaliyetlerinin gelişen teknoloji ile birlikte dijital ortamda gerçekleştirilmiş halidir. Viral pazarlama, ürün ve hizmet tanıtımı, marka imajının güçlendirilmesi ve satışlarının arttırılması için tüketici iletişim ağlarını kullanılmasıdır. İnternette firma hakkında, ürün veya hizmet ile ilgili mesajların dolaşmasıyla ortaya çıkmıştır (Argan, 2006:235).

Mobil pazarlama, işletmelerin ürün ve hizmetlerini mobil iletişim kanalları sayesinde pazarlamasıdır. Hedef kitlelerine doğrudan, etkileşimli veya hedeflenen iletişim yoluyla ulaşılabilen zaman ve mekan dolaylı faaliyetlerdir. Elde et yönteminde kullanılan aktiviteler sayesinde amaç müşteriye ulaşmak ve onun ilgisini yakalamaktır. Kazan yöntemiyle, elde etme tekniğinden sonra web sitesine çekilen müşteriyi kazanma aşamasında önem taşır. Bunun için başka aktivitelere de ihtiyaç duyulur. Arama motorlarından ya da farklı dijital kanallardan web sitesine gelen ziyaretçiler potansiyel müşterilerdir ve bu potansiyel müşterileri kazanarak gerçek müşteriye dönüştürmek gerekir. Bu aktiviteler; kullanılabilirlik ve erişe bilirlik çalışmaları, müşteri kararına destek olan mekanizmaların güçlendirilmesi, içerik yönetimi, sitenin işe yararlılığını arttırma, satış metinlerinde ikna edici mesajlar verme, müşteriye göre kişiselleştirme, müşteri bölümlerini ayırma ve belirlenen bu bölümlere efektif bir biçimde odaklanma çalışmalarıdır.

Ölç ve optimize et yöntemine; dijital pazarlama aktivitelerindeki en önemli aşama denilebilir. Firmanın başarısını ölçmesine, neleri doğru ve yanlış yaptığını anlayabilmesine yardımcı olan ayrıca rakipleri ile kendisini kıyaslamasına sağlayan testler ve analiz yöntemleri uygulanır. Web analist yazılımları yardımıyla elde et ve kazan aşamalarında yapılan aktiviteler değerlendirilir, ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda optimize edilecek kısımlar belirlenir. Web sitesinin başarı kriterleri ile rakiplerin başarı kriterleri karşılaştırılır. Müşterilerin beklentileri ve fikirlerini anlama adına a/b testleri ve çok değişkenli testler uygulanır. Sahip çık-büyüt aşamasında yapılması gereken aktiviteler mevcut müşterileri memnun etmek ve onlar için en iyi hizmeti sunabilmektir. Kullanılabilecek teknikler ise; e-posta pazarlaması, fiyatlandırma stratejileri uygulamaları, kişiselleştirme, sadakat programları, referans programları, topluluk oluşturmadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir