Arama Motoru Pazarlaması Nedir?

Günümüz küresel dünyasında teknolojinin gelişimi ve bu teknolojilere her geçen gün artan sayıda ilgi gösteren kullanıcılar sayesinde sanal ortam, yeni iletişim teknolojilerine can veren bir iletişim ortamı haline gelmiştir. İnternet’in geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlaması ile pazar koşullarının değişimi işletmeleri rekabette avantaj yaratmak için pazarlama kavramı çerçevesinde yaratıcı stratejiler geliştirmeye itmektedir. Yaratıcı stratejilerin etkili olduğu sanal ortam rekabetinde başarıya ulaşmak için öncelikle hedef kitleyle buluşabilme, bunun için de hedeflenen kitlenin karşısına ilk sıralarda çıkabilmek öncelikli ihtiyaç halini almıştır.

Bununla birlikte bilgiye erişim sürecinde birincil araç olarak kullanılan arama motorlarının tercih edilmesi, işletmeler açısından aramalarda müşterilerin karşısına ilk sıralarda çıkma eğilimi doğurmaktadır. Bu durum işletmeleri arama motorlarına yönelik çalışmalar yapmalarını neredeyse zorunlu hale getirmiş, üstelik arama motorları üzerinden pazarlama stratejilerini kullanarak uygulamalarını bu stratejiler doğrultusunda sürdürülebilir çalışmalar yürütmeye yönlendirmiştir. İşletmeler ulaşmak istedikleri müşteri kitlesini kendi internet sitelerine yönlendirmek için arama motoru pazarlamasını kullanmaktadırlar. Arama motoru pazarlaması ile işletmeler marka bilinirliklerini arttırmaktadır. Bununla birlikte hitap ettikleri kitleleri hedefleyerek dikkatlerini çekmekte daha az maliyetlerle bu kitlelere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Arama motoru pazarlaması arama motorları vasıtasıyla yapılan ve bunu arama motoru optimizasyonu, ücretli arama motoru reklamları ve ücretli yerleşim programlarını kullanarak gerçekleştirilen pazarlama stratejisidir (Mordkovich, 2007:6).

Arama motoru pazarlaması İngilizce’de Search Engine Marketing (SEM) olarak ifade edilmektedir. Türkçe’ye arama motoru pazarlaması olarak geçen bu kavram tanım olarak internet sitelerinin, arama motoru sonuç sayfalarındaki görülebilirliklerini arttırarak tanıtım yapan internet pazarlama yöntemleridir. Arama motoru pazarlaması doğrudan alıcılara ulaşmak için arama motorlarını kullanan ve web sitelerinin arama motorları aracılığı ile hedef kitlelere ulaşmasını sağlayan, internet reklamcılığı, internet sitesi optimizasyonu, performans analizi gibi kapsamlı çalışmaları barındıran bir dizi işlemden oluşmaktadır (Scott, 2009:254;Yurdakul & Batı, 2011:50).

Arama motoru pazarlamasını işletmeler ile hedef müşteri kitlesinin iletişim kurması sürecinde işletmelere ait mesajın, bilgilerin ve/veya işletmenin internet sitesi linkinin arama motoru kullanıcıları tarafından görünürlüğünü arttırarak, kullanıcıların işletmenin internet sitesine yönelmesini sağlamak amacıyla yapılan stratejik faaliyetler dizisi olarak ifade etmiştir. Diğer bir tanıma göre ise arama motoru pazarlama, arama motoru sonuç sayfalarında optimizasyon veya reklam yoluyla kendi görünürlüğünü artırarak web sitelerinin tanıtımının yapıldığı internet pazarlama şeklidir (Sullivan,2007, 30.07.2010).

Arama motoru pazarlaması faaliyetleri ile işletmeler kendi web sitelerini arama motorunun yapısına göre düzenleyerek (optimize ederek) veya arama motoruna reklam vererek arama motorunun sonuç sayfalarında üst sıralara çıkmayı hedeflemektedirler. Bunun sonucunda hedefledikleri müşteri kitlesine karşı görünürlüklerini ve bilinirlikllerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Başka bir tanıma göre arama motoru pazarlaması, arama motorlarını kullanarak hedef kitleye doğrudan ulaşmaktır (Scott, 2007:242).

Bu tanım değerlendirildiğinde internet kullanıcıları arama motorunu bilgiye ulaşmak için kullanmaktadırlar. Bu bağlamda işletmenin hizmet verdiği konulara ilişkin bilgi arayan kullanıcılar, işletmenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu nedenle başarılı bir arama motoru pazarlaması süreci ile işletme hedef kitlesi ile doğrudan iletişim kurabilmektedir. 2000 ve 2010 yılları arasında dünyada internet kullanıcı sayısı yaklaşık 4 kat artış göstererek 1.9 milyona yükselmiştir . 2008 Küresel 45 Nielsen Tüketici Raporu’na göre bu kullanıcıların yaklaşık % 85’i en az bir ürünü çevrimiçi satın almaktadır. Bu kitlenin satın alma kararlarında arama motorları %37 oranında etkili olduğu görülmektedir (Nabout, Skiera, Stepanchuk, & Gerstmeier, 2012:69).

Bu bağlamda arama motoru pazarlama internette pazarlama türleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnternet kullanıcı sayısının ve arama motorlarının kullanım oranları göz önünde bulundurulduğunda arama motoru pazarlama doğru stratejilerle uygulandığında hali hazırda bulunan hedef kitleye ulaşabilmekte işletmelere büyük avantajlar sağlayabilmektedir. İşletmeler için pazarlama aracı olarak arama motorlarının kullanılması olarak da tanımlanan arama motoru pazarlaması, internette ticaretin en önemli alt kümesi haline gelmiştir. Arama motoru pazarlamasında ana fikir, sunulan ürün veya hizmetin potansiyel tüketicisini belirlemek ve web sitesi linkini veya reklamı görmesini sağlamaktır (Mamaghani, 2009:130).

Günümüzde modern işletmeler arama motorunun önemini kavramakta ve arama motoru pazarlaması gelişimini hızla sürdürmektedir. Arama motoru pazarlamasının öneminin artmasının nedenlerinden birisi coğrafi hedeflendirmede arama motorlarının başarılı sonuçlar verebilmesi ve bölgesel alanlarda yerel işletmeleri desteklemeleri olarak belirtilebilmektedir (Dysart, 2004:32).

Bölgesel hedefleme özelliği ile çok geniş kitlelere düşük maliyetlerle ulaşabilmekte bu durum arama motoru pazarlamasını küçük ve orta işletmeler olarak ifade edilen kobiler için çok avantajlı bir pazarlama türü haline getirmektedir(Gökaliler,2010:159 ).

Arama motoru pazarı içinde yer alan gelişmeler gerek işletmelerin gerekse bu işletmelere hizmet veren kurumların yapılarını değiştirmelerine ve pazara uygun hareket etmelerine neden olmaktadır (Alpugan, Demir, Oktav, & Üner, 1987:48).

Genel olarak değerlendirildiğinde arama motoru pazarlaması kavramı özellikle yerel işletmeler ve kobiler olmak üzere işletmelerin markalaşma süreçlerinden satışlarını arttırmaya, tüketicilerin zihninde olumlu bir imaj yaratmaktan, işletmeye ait siteye trafik arttırıp bilgi verilmesini sağlamaya kadar geniş bir kapsamda yapılması gereken tüm pazarlama çabalarını arama motoru çerçevesinde gerçekleştiren yeni bir pazarlama tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir