internetnedir

İnternetin Tarihsel Gelişimi

İnternetin, teknolojinin aldığı boyutun bir sonucu olarak günümüz dünyasının yaşayış biçimlerini değiştiren ve yeniden şekillendiren olağan üstü bir olgu olarak nitelendirilebilir. Tanım olarak internet; birbiri ile standartlar uyarınca bağlanmış etkileşimli ağlar topluluğudur (Yayla, 2010:6). Economides (2007:2)